Beste cursist,

Trots presenteren wij onze elektronische nieuwsbrief. Op deze manier gaan we je voortaan informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen Tennis4U.

Selfservice op onze website

Met je persoonlijke toegangscode en wachtwoord voor www.Tennis4U.nl die je vandaag per mail zult krijgen, kan je inloggen en heb je via menu Privé rechtstreekse toegang tot onze administratie:

Ben je je toegangscode en/of wachtwoord kwijt, gebruik dan de koppeling Nieuw of Vergeten? bij de inlogvelden rechtsboven op de site.

Andere nieuwtjes zijn:

PlanMySport voor ons

Het systeem dat we vanaf nu gebruiken heet PlanMySport. Voor ons biedt het bijzondere mogelijkheden die allemaal leiden tot een betere service voor jou én de vereniging:

We kunnen hier niet alles noemen. Wil jij meer weten, kijk dan op www.PlanMySport.com of stuur ons een e-mail.

Met sportieve groet, mede namens alle trainers,

Rob van der Draai

De volgende e-mail...